Угода користувача

Ласкаво просимо до Mail.Ru!

1. Предмет угоди користувача

1.1 Предметом цієї Угоди користувача (УК) є відносини між ТОВ «Мейл.Ру» (ОДРН 1027739850962, Росія, 125167, Москва, Ленінградський проспект, 39, буд.79), далі «Mail.Ru», що є правовласником Інтернет-сервісу, розташованого в мережі Інтернет за адресою //www.mail.ru (далі «Інтернет-сервіс», так само «Сервіс»), і Вами (фізичною особою - користувачем мережі Інтернет), далі «Користувач», з приводу використання Інтернет-сервісу та розміщених в ньому інших сервісів (далі «Сервіси Mail.Ru»). Використовуючи Сервіси Mail.Ru, Користувач погоджується дотримуватися умов, описаних в цій Угоді користувача. Використання певних сервісів Mail.Ru може регулюватися окремими правилами, що застосовуються до певних Сервісів («Угода користувача Сервісу»), які також є частиною даної УК. Угоду користувача може бути змінено Mail.Ru без будь-якого спеціального повідомлення.

1.2 Угода користувача регулює порядок використання всіх Сервісів Mail.Ru. Положення даної Угоди користувача є обов'язковими для всіх користувачів, що зареєструвалися за допомогою Інтернет-сервісу, або почали використовувати будь-який із Сервісів Mail.Ru.
Користувач може ознайомитися з чинною версією УК, перейшовши за наступним посиланням: //help.mail.ru/mail-help/UA.

Під час кожного доступу до Інтернет-сервісу (використання Інтернет-сервісу) Користувач погоджується з умовами цієї Угоди Користувача та угодами для окремих Сервісів Mail.Ru, а також з умовами інших положень і правил, що регулюють порядок використання Інтернет-сервісу та окремих Сервісів Mail.Ru в редакціях, чинних на момент їхнього фактичного використання.

2. Загальні умови

2.1 Mail.Ru надає доступ до комплексу Інтернет-сервісів, включно з різними комунікаційними Послугами, Сервісами товарів і послуг, розважальними Сервісами, інформаційними контент-проектами, доступними за допомогою персонального комп'ютера та різних мобільних пристроїв, що існують в даний час або будуть розроблені в майбутньому (Сервіси Mail.Ru).

2.2 Користувач усвідомлює та погоджується, що Сервіси Mail.Ru можуть містити рекламу, і що наявність даної реклами є необхідною умовою використання Сервісів Mail.Ru. Користувач також розуміє та погоджується, що Сервіси Mail.Ru можуть містити повідомлення від Mail.Ru, такі як службові повідомлення, автоматичні повідомлення та розсилки новин Mail.Ru.

2.3 Всі Сервіси Mail.Ru, зокрема поштовий сервіс, надаються «як є». Mail.Ru не бере на себе жодної відповідальності за затримку, видалення, ненадходження або неможливість завантажити будь-які дані Користувача, зокрема налаштування Користувача, а також не несе відповідальності за відповідність поштового сервісу цілям Користувача. Усі питання надання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі й налаштування для цього відповідного обладнання та програмних продуктів вирішуються Користувачем самостійно та не підпадають під дію цієї Угоди користувача.

2.4 Безкоштовна служба електронної пошти Mail.Ru (далі «Пошта») - це служба, яка забезпечує обіг електронних листів за допомогою веб-інтерфейсу, розташованого за адресою //www.mail.ru, та спеціалізованого апаратно-програмного забезпечення, направленого на передачу, накопичення та обробку кореспонденції користувачів, представленої в електронному вигляді, з наданням Користувачеві унікальної адреси Пошти наступних типів: anysymbols@mail.ru, anysymbols@inbox.ru, anysymbols@bk.ru, anysymbols@list.ru, а також скриньок Пошти (з можливістю зберігання електронних повідомлень користувачів, які надходять і надсилаються з виділених електронних адрес).

2.5 Користувач погоджується з тим, що Mail.Ru може здійснювати збір знеособлених статистичних даних про Користувачів Сервісів Mail.Ru.

2.6 Реєструючи свій номер телефону в налаштуваннях сервісів Mail.Ru, а також надсилаючи SMS зі свого номера телефону для отримання платних сервісів, користувач погоджується отримувати повідомлення від Mail.Ru, а також від третіх осіб на замовлення Mail.Ru SMS-повідомлення інформаційного характеру.

2.6.1. У рамках окремих Сервісів Mail.Ru користувачеві може бути надана функціональна можливість самостійно надсилати sms-повідомлення третім особам. Надсилаючи sms-повідомлення третім особам через Сервіси Mail.Ru, користувач погоджується, що такі надіслані sms-повідомлення можуть визначатися як надіслані з його номера телефону та від його імені, так і як надіслані не з його номера телефону, але від його імені. При цьому користувач несе самостійну відповідальність за всі можливі претензії, пов'язані з надсиланням sms-повідомлень таким особам.

2.7. Mail.Ru має право встановлювати будь-які додаткові вимоги та обмеження щодо реєстрації на Сайті та використання Сервісів.

2.8. У цілях використанні Інтернет-сервісу як сукупности програм для ЕВМ Mail.Ru надає Користувачеві (ліцензіату) на умовах простої (невиключної) безкоштовної ліцензії право використання безкоштовних функціональних (програмних) можливостей Інтернет-сервісу. Використання додаткових платних функціональних (програмних) можливостей Інтернет-сервісу надається Mail.Ru Користувачеві (ліцензіату) на умовах простої (невиключної) ліцензії на строк, передбачений відповідними додатковими платними функціональними (програмними) можливостями Інтернет-сервісу, шляхом отримання доступу до додаткових платних функціональних (програмних) можливостей Інтернет-сервісу та його фактичного використання у межах території, на якій доступний Інтернет-сервіс.

3. Набрання чинності угоди користувача

3.1 Ця Угода користувача, а також зміни та доповнення до Угоди користувача набирають чинності з моменту їх опублікування за адресою //help.mail.ru/mail-help/UA. Згода Користувача з умовами Угоди користувача виражається у формі натискання Користувачем кнопки «Зареєструвати поштову скриньку», вміщеній під формою реєстрації електронної поштової скриньки, реєстрації в будь-якому із Сервісів Mail.Ru, або шляхом фактичного використання Сервісів Mail.Ru.

3.2 Користувач має право відмовитися від прийняття змін і доповнень УК, здійснених Mail.Ru, що означає відмову Користувача від використання Сервісів Mail.Ru.

4. Зобов'язання користувача по реєстрації в межах Інтернет-сервісу

4.1 Для того, щоб скористатися послугами Пошти та Сервісами Mail.Ru, а також отримати права на використання додаткових функціональних (програмних) можливостей Інтернет-сервісу, Користувач повинен пройти наступну процедуру реєстрації:

4.1.1 Заповнити реєстраційну форму в Пошті або на Сервісах Mail.Ru.
У процесі заповнення реєстраційної форми Користувач самостійно обирає Логін і Пароль, необхідні для подальшого доступу до електронної поштової скриньки, а також інформаційні дані, зокрема секретне питання і відповідь, що дозволяють Користувачеві самостійно відновити доступ до його електронної поштової скриньки. Користувач підтверджує, що поінформований про те, що безпека електронної поштової скриньки безпосередньо залежить від складності (кількості та варіації символів) Пароля та інформаційних даних (секретного запитання й відповіді).

4.1.2 При цьому Mail.Ru жодним чином не перевіряє надану Користувачем інформацію, далі по тексту облікові дані (якщо інше не передбачено умовами надання будь-якого окремого Сервісу), не несе відповідальності перед будь-якими третіми особами за точність і достовірність облікових даних, і не розцінює надані Користувачем облікові дані в якості персональних даних Користувача.
Розміщуючи облікові та інші дані й відомості та приєднуючись до Угоди користувача, Користувач висловлює свою згоду Mail.Ru на обробку облікових та інших даних, на відображення їх в профілі Користувача й відповідних сервісів з урахуванням доступного функціоналу (який час до часу може бути змінений на розсуд Mail.Ru), а також на те, що відображені в профілі облікові дані та інші дані будуть вважатися доступними для користувачів мережі Інтернет з урахуванням такого функціоналу. Користувач погоджується на передачу третім особам облікових та інших даних, зокрема з метою їх обробки, для забезпечення функціонування Сайту, Сервісів, реалізації партнерських та інших програм Сайту, за умови забезпечення Mail.Ru щодо переданих даних з боку одержувача таких даних режиму, аналогічного режиму, що існує на Сайті.
Мета обробки облікових даних Користувача полягає в: реалізації останньому послуг та наданні можливості використання Сервісів; проведенні рекламних кампаній; поширенні таргетованої реклами та Сервісів;проведенні статистичних досліджень та аналізу отриманих статистичних даних; здійсненні інших дій, викладених в Угоді користувача. 
Обробка облікових даних Користувача здійснюється в строки з моменту реєстрації Користувача і до моменту видалення його облікового запису.
Користувач погоджується з тим, що Mail.Ru в процесі обробки облікових даних має право здійснювати з обліковими даними наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, знищення та інші необхідні дії з метою виконання Угоди користувача.
Після реєстрації облікового запису Користувач має право здійснювати наповнення облікового запису Користувача контентом, зокрема додавати фотографії, вступати до спільнот і користуватися іншими правами, наданими Mail.Ru.
Водночас Користувач зобов'язується не розміщувати на сервісах Mail.Ru фотографії, адреси електронної пошти, та іншу персональну інформацію інших користувачів або будь-яких третіх осіб без їх особистої згоди на такі дії.

4.1.3. Крім вказаного в п. 4.1. порядку реєстрації на Інтернет-сервісі, Користувачеві може бути надане право здійснити реєстрацію шляхом використання даних (логіну та пароля) від електронної поштової скриньки, створеної Користувачем на ресурсі третьої особи.

Під час використання будь-якого зі способів реєстрації в Інтернет-сервісі пароль Користувача для доступу в Інтернет-сервіс для Mail.Ru не доступний.

Будь-який із вказаних способів реєстрації дозволяє Користувачеві, з використанням програми Поштовий клієнт, створювати кілька облікових записів, які належать до відповідної електронної поштової скриньки. Умови використання програми Поштовий клієнт містяться в Ліцензійній угоді для програми Поштовий клієнт, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди Користувача і розміщена на відповідній сторінці Сайту. Використовуючи інтерфейс Інтернет-сервісу для реєстрації з використаннім логіна та пароля від електронної поштової скриньки стороннього ресурсу, а також створюючи відповідний обліковий запис у програмі Поштовий клієнт, Користувач погоджується з умовами цієї Угоди Користувача та Ліцензійної угоди для програми Поштовий клієнт.

4.2 Користувач несе персональну відповідальність за збереження й безпеку свого Пароля та інформаційних даних (секретного питання й відповіді).

4.2.1 Mail.Ru не несе відповідальності та не гарантує безпеку електронної поштової скриньки Користувача у випадках: передачі третім особам (навмисно або через необережність) Пароля та інформаційних даних (секретного питання й відповіді); доступу третіх осіб до електронної поштової скриньки Користувача з використанням програмних засобів, що дозволяють здійснити підбір та/або розкодування Пароля; доступу третіх осіб до електронної поштової скриньки Користувача шляхом простого підбору Пароля та інформаційних даних (секретного запитання й відповіді); невиконання Користувачем рекомендацій, зазначених у цій Угоді користувача або інтерфейсі Сервісу.

4.3 Mail.Ru має право надати Користувачеві можливість передавати облікові дані третім особам за допомогою спеціальних технологій (Open ID тощо) за умови згоди Користувача на таку передачу. Водночас Mail.Ru не гарантує Користувачеві повноту й коректність передачі облікових даних та не несе відповідальності за збереження даних у процесі передачі.

4.4 Користувач зобов'язується:

    • негайно повідомляти Mail.Ru про будь-яке не санкціоноване Користувачем використання свого пароля чи облікового запису або про будь-яке інше порушення безпеки;
    • здійснювати вихід із свого облікового запису (завершувати кожну сесію кнопкою "Вихід") по закінченні роботи зі своєю Поштою та персональною частиною Сервісів Mail.Ru.
      Mail.Ru не відповідає за можливу втрату або псування даних, що можуть статися через недотримання рекомендацій, викладених у розділі 4 цієї Угоди користувача.

4.5 Пароль Пошти й будь-яких Сервісів Mail.Ru Користувача може бути відновлений тільки в разі точної, правильної й повної вказівки інформації, зазначеної при реєстрації облікового запису. Якщо Користувач знехтував точним, правильним і повним зазначенням реєстраційної інформації, Служба підтримки Mail.Ru не зможе при зверненні відновити пароль.

У випадку втрати пароля від електронної поштової скриньки, створеної на ресурсі третьої особи, що використовуються Користувачем разом із логіном для доступу до Інтернет-сервісу, такий пароль може бути відновлений виключно способами, передбаченими ресурсами третьої особи.

У випадку видалення електронної поштової скриньки, створеної Користувачем на ресурсі третьої особи, або зміни від неї пароля, який він використовував для доступу в Інтернет-серсвіс, доступ до Інтернет-сервісу здійснюється з використанням того пароля, який був використаний Користувачем під час його останнього входу в Інтернет-сервіс.

Mail.Ru рекомендує берегти пароль і заповнювати реєстраційну форму Пошти та Сервісів Mail.Ru точно, правильно й повно.

5. Правила поведінки зареєстрованого користувача

5.1 Користувач несе повну відповідальність як за зміст своїх поштових повідомлень, так і за всю інформацію, дані, текст, програми, музику, звуки, фотографії, графіку, відео, повідомлення та інші матеріали (далі «Матеріали»), публічно опубліковані та/або передані за допомогою Сервісів Mail.Ru. Це означає, що Користувач, а не Mail.Ru, повністю відповідає за всі матеріали, які Користувач завантажує, надсилає, одержує, передає або будь-яким іншим способом робить доступними за допомогою Сервісів Mail.Ru. Mail.Ru не контролює матеріали, передані за допомогою Пошти та інших Сервісів Mail.Ru, отже, не гарантує точність, повноту або якість цих матеріалів. Користувач розуміє, що використовуючи деякі Сервіси Mail.Ru, він може побачити матеріали, які можуть бути розцінені ним як образливі, недостовірні або суперечливі, та водночас Користувач розуміє, що відповідальність за розміщення таких матеріалів несе Користувач, що їх розмістив, а не Mail.Ru.

5.1.1 Користувач погоджується з тим, що завантажуючи на Сайт Матеріали, Користувач надає до них доступ для інших зареєстрованих користувачів за замовчуванням. Mail.Ru є лише засобом, що дозволяє Користувачеві здійснювати доступ і донесення Матеріалів до загального відома.


5.2 Користувач погоджується не використовувати Сервіси Mail.Ru для:

5.2.1 завантаження, надсилання, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають мораль, містять ознаки наклепу, такими, що порушують авторські та інші права інтелектуальної власності, пропагують ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальними ознаками, а також порушують прийняті норми та етику спілкування в мережі Інтернет або ускладнюють роботу інших користувачів з сервісами Mail.Ru;

5.2.2 порушення прав неповнолітніх осіб та/або заподіяння їм шкоди в будь-якій формі, зокрема моральної;

5.2.3 обмеження прав різних меншин;

5.2.4 видавання себе за іншу людину або представника організації та/або спільноти, в тому числі за Службу підтримки Mail.Ru, правцівників Mail.Ru, за модераторів форумів, а також введення в оману;

5.2.5 завантаження, надсилання, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які Користувач не має права робити доступними за законом або згідно з будь-якими угодами з третіми особами;

5.2.6 завантаження, надсилання, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які порушують будь-які права третіх осіб, зокрема право на товарні знаки (знаки обслуговування), комерційну таємницю, та/або для порушення будь-яких інших прав інтелектуальної власності  третіх осіб;

5.2.7 завантаження, надсилання, передачі або будь-якого іншого способу публікації не дозволеної в спеціальний спосіб рекламної інформації, зокрема масових, несанкціонованих і/або неочікуваних одержувачами розсилок, розсилок рекламного характеру, на які не зроблено запит,  зокрема надсилання з великою кількістю повторень за однією поштовою адресою ( «Спам»), а також неодноразове надсилання листів одному адресатові, не узгоджене з ним;

5.2.8 завантаження, надсилання, передачі або будь-якого іншого способу публікації будь-яких матеріалів, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкційованого доступу до комп'ютерних систем, обладнання або даних третіх осіб, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкційованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;

5.2.9 порушення будь-яких норм чинного російського та/або міжнародного законодавства, а також законодавства іноземних держав;

5.2.10 збору та зберігання персональних даних третіх осіб;

5.2.11 надсилання на чиюсь адресу електронних листів за допомогою Пошти, а також розміщення в сервісах Mail.Ru тексту, фото та відеоматеріалів, що містять грубі, непристойні або образливі вирази та пропозиції;

5.2.12 надсилання електронних листів, що містять текстові, фото- та відеоматеріали порнографічного характеру, а також розміщення зазначених матеріалів у сервісах Mail.Ru;

5.2.13 порушення нормальної роботи Інтернет-сервісу шляхом використання pop-up вікон («виринаючих» вікон);

5.2.14 розміщення посилань на ресурси мережі Інтернет, зміст яких суперечить чинному законодавству РФ.

5.3 Користувач зобов'язується не використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації і (або) взаємодії з Інтернет-сервісом.

5.4 Крім випадків, встановлених цією Угодою користувача, а також чинним законодавством Російської Федерації, жодні матеріали не можуть бути скопійовані (відтворені), перероблені, поширені, відображені, опубліковані, зкачані, передані, продані або в інший спосіб використані цілком або частково без попереднього дозволу на те Mail.Ru, або відповідного правовласника, за винятком випадків, коли правовласник вочевидь висловив свою згоду на вільне використання матеріалу.

5.5 Користувач має право розміщувати за допомогою Сервісів Mail.Ru об'єкти інтелектуальної власності, право на використання яких належать Користувачеві.

5.6 Будь-яке використання Сервісів Mail.Ru, крім дозволеного Угодою користувача або у випадку в відкритий та явний спосіб висловленої  згоди автора (Правовласника) на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника категорично заборонено.

5.7 У разі надходження від відповідного правовласника мотивованої скарги на порушення його прав, що охороняються законом, Mail.Ru має право видалити розміщений Користувачем контент, або заблокувати доступ до нього користувачів, без повідомлення Користувача та без пояснення причин.

5.8 Користувач погоджується з тим, що він несе особисту відповідальність за будь-які матеріали або іншу інформацію, які він завантажує або в інший спосіб доносить до загального відома, (публікує) в рамках Сервісів Mail.Ru або з їх допомогою. Користувач не може завантажувати, передавати або публікувати матеріали на сервісах Mail.Ru, якщо вони не були створені особисто Користувачем або на розміщення яких у Користувача немає дозволу відповідного правовласника.

5.9 У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з розміщенням Користувачем матеріалів, Користувач самостійно та за свій рахунок врегульовує вказані претензії.

5.10 Mail.Ru має право робити копії матеріалів з метою впорядкування та полегшення публікації та зберігання  контенту Користувача на Сайті.

5.11 Користувач погоджується з тим, що він несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію та за будь-які матеріали, що він розміщує в сервісах Mail.Ru, і за його (Користувача) взаємодію з іншими Користувачами.

5.12 З огляду на те, що Інтернет-сервіс є відкритим для загального доступу інформаційним ресурсом без премодерації, Mail.Ru не несе жодної відповідальності за будь-які матеріали, розміщені Користувачами.

5.13 Mail.Ru не відповідає за будь-яку поведінку Користувачів, що користуються Сервісами Mail.Ru, як у режимі "онлайн", так і поза мережею Інтернет (в "офлайн").

5.14 Mail.Ru має право, на першу вимогу відповідного уповноваженого правоохоронного та іншого уповноваженого державного органу,  передавати такому державному органу наявну інформацію про Користувача.але відповідно до чинного законодавства.

6. Некомерційне використання

Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати та не копіювати, не продавати й не перепродавати, а також не використовувати з будь-якою комерційною метою будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені в Пошті Mail.Ru та в інших сервісах Mail.Ru, крім тих випадків, коли такий дозвіл надано Користувачеві збоку Mail.Ru.

7. Загальні положення про використання та зберігання інформації та матеріалів

7.1 Користувач визнає, що Mail.Ru може встановлювати обмеження у використанні Сервісів Mail.Ru та Пошти, зокрема: термін зберігання поштових повідомлень і будь-яких інших матеріалів, що розміщуються Користувачем, максимальна кількість повідомлень, які можуть бути надіслані або отримані одним Користувачем, максимальний розмір поштового повідомлення або дискового простору, максимальна кількість звернень до Пошти та сервісів Mail.Ru за певний період часу тощо.

7.2 Користувач надає Mail.Ru невиняткову ліцензію для використання, включаючи відтворення, розповсюдження, переробку, публічний показ і доведення до загального відома матеріалів, розміщених Користувачем в межах Інтернет-сервісу для публічного перегляду, як контенту Mail.Ru, доступного в Інтернет-сервісі Mail.Ru, з метою просування Інтернет-сервісу та його реклами. Автор зазначених у цьому пункті матеріалів зберігає за собою всі майнові та особисті немайнові авторські права, відповідно до законодавства РФ і міжнародних угод.

7.3 У разі видалення Користувачем матеріалів, права, згадані в п. 7.2. цієї Угоди користувача, будуть автоматично відкликані, проте Mail.Ru має право зберігати архівні копії контенту, розміщеного Користувачами.

7.4 Mail.Ru має право заборонити автоматичне звернення до Cервісів Mail.Ru, а також припинити прийом будь-якої інформації, згенерованої автоматично (наприклад, «Спаму»). Mail.Ru на свій розсуд може припинити підтримувати зв'язок з мережами, що порушують норми чинного російського та міжнародного законодавства, умови цієї Угоди користувача, а також загальноприйняті принципи взаємодії, що склалися в мережі Інтернет.

7.5 Користувач, використовуючи функціонал Сервісів Mail.Ru, погоджується з тим, що інформація Користувача може бути передана партнерам Mail.Ru виключно з метою забезпечення надання замовлених Користувачем послуг, що надаються разом з цими партнерами, і виключно в обсязі, необхідному для належного надання цих послуг.

8. Припинення дії облікового запису користувача, а також видалення матеріалів, розміщених користувачем

8.1 Користувач згоден з тим, що Mail.Ru залишає за собою право припинити дію облікового запису Користувача в будь-який час без попереднього повідомлення Користувача.

8.2 Припинення дії облікового запису може бути проведено з наступних підстав: а) порушення положень цієї Угоди користувача та/або Угоди користувача Сервісу Mail.Ru, її частин, а також доповнень до неї, які є їх невід'ємною частиною; б) за відповідним запитом органів влади, відповідно до законодавства Російської Федерації; в) через тривалий період невикористання облікового запису для доступу до Mail.Ru (як він визначений цією Угодою користувача); г) у зв'язку з непередбаченими проблемами технічного характеру або обставинами, пов'язаними з безпекою; д) через створення перешкод і будь-яких порушень щодо Сервісів Mail.Ru, включаючи використання будь-яких пристроїв, програмного забезпечення тощо.

8.3 Mail.Ru залишає за собою право на власний розсуд змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, зокрема інформацію (матеріали), що порушує (ють) заборони, встановлені розділом 5 цієї Угоди користувача (а також будь-які інші заборони та вимоги, що містяться в чинному законодавстві Російської Федерації), включаючи приватні повідомлення та коментарі, призупиняти, обмежувати або припиняти доступ до будь-яких сервісів Mail.Ru в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією.

8.4 Mail.Ru має право видалити акаунт (обліковий запис) Користувача та (або) призупинити, обмежити або припинити доступ до будь-якого сервісу Сайту, якщо Mail.Ru виявить в діях Користувача ознаки порушиення умов цієх Угоди користувача, без пояснення причин таких дій. Mail.Ru залишає за собою право видалити будь-які матеріали, розміщені Користувачем в рамках Сервісів Mail.Ru, без пояснення причин і без попереднього повідомлення Користувача, однак Mail.Ru докладе всі можливі зусилля для запобігання таким ситуаціям.

8.5 Користувач згоден з тим, що Mail.Ru залишає за собою право припинити обслуговування облікового запису Користувача в будь-якому із Сервісів Mail.Ru, що не використовувалася Користувачем протягом періоду, що становить більше 6 (шести) місяців.

8.6 Припинення дії облікового запису Користувача передбачає: а) видалення доступу Користувача до персональної частини всіх Сервісів Mail.Ru, б) видалення пароля та звільнення поштової скриньки Користувача від листів, файлів і видалення особистих налаштувань.

8.7 Користувач має право відмовитися від використання свого облікового запису в Пошті та інших сервісах Mail.Ru, скориставшись спеціальним інтерфейсом з видалення облікового запису. Кореспонденція, що міститься в Пошті, та матеріали, розміщені в сервісах Mail.Ru, знищуються без можливості відновлення. У разі видалення облікового запису з ініціативи Користувача, останній має право самостійно відновити обліковий запис, дотримуючись інструкцій Сервісу, отриманих після введення в форму авторизації в Пошті останніх, використовуваних перед видаленням облікового запису, логіна і пароля.

9. Право Mail.Ru на об'єкти інтелектуальної власності

9.1 Користувач визнає та погоджується з тим, що Сервіси Mail.Ru містять в собі аудіовізуальні твори, програми для ЕОМ, товарні знаки та інші об'єкти інтелектуальної власності, права на які належать Mail.Ru (і/або контрагентам Mail.Ru) і не можуть бути використані без отримання попередньої згоди від Mail.Ru.

9.2 Користувач зобов'язується не відтворювати, не копіювати, не модифікувати, не продавати, не доводити до загального відома, не поширювати контент і програми Інтернет-сервісу, цілком або по частинах, за винятком випадків, коли для користувача угодою або умовами користування будь-яким Сервісом Mail.Ru передбачено інше.

9.3 Mail.Ru надає Користувачеві невиняткове й  непередаване стороннім особам право використовувати програмне забезпечення, що надається в межах Сервісів Mail.Ru, на одному комп'ютері, за умови, що ні сам Користувач, ні будь-які інші особи при сприянні збоку Користувача не будуть копіювати або змінювати дане програмне забезпечення; створювати програми, похідні від програмного забезпечення; проникати в програмне забезпечення з метою отримання кодів програм; здійснювати продаж, надання, здачу в оренду, передачу третім особам в будь-якій іншій формі прав щодо програмного забезпечення Пошти, наданих Користувачеві за Угодою користувача , а також модифікувати Пошту, зокрема, з метою отримання несанкційованого доступу до неї.

10. Товарний знак

Logo

є зареєстрованим товарним знаком, правовласником якого є ТОВ «Мейл.Ру». Будь-яке використання в мережі Інтернет зазначеного товарного знака допускається тільки за згодою ТОВ «Мейл.Ру», і при наявності обов'язкового гіперпосилання з логотипу на сайт www.mail.ru.

Використання зображення товарного знака (логотипу) Mail.Ru або логотипів веб-сервісів проектів Mail.Ru в будь-який спосіб, зокрема, розміщення без узгодження в друкованих та інших носіях, розглядаються як порушення прав на товарний знак.

11. Відповідальність Mail.Ru

Користувач розуміє та погоджується з тим, що:

11.1 Користувач використовує Сервіси Mail.Ru, зокрема Пошту, «як є». Mail.Ru не несе жодної відповідальності, зокрема  за відповідність Сервісів Mail.Ru цілям Користувача;

11.2 Mail.Ru не гарантує, що Сервіси Мейл.Ру будуть відповідати вимогам Користувача; надаватимуться безперервно, швидко, надійно та без помилок; результати, які можуть бути отримані Користувачем, будуть точними та надійними; якість будь-якого продукту, послуг, інформації та іншого, отриманого з використанням Сервісів Mail.Ru, зокрема Пошта, буде відповідати очікуванням Користувача, та що всі помилки в програмах будуть виправлені;

11.3 Будь-які матеріали (об'єкти інтелектуальної власності), отримані Користувачем з використанням Пошти та інших Сервісів Mail.Ru, Користувач може використовувати на свій власний страх і ризик, водночас на Користувача покладається відповідальність за будь-який збиток, який може бути нанесений комп'ютеру Користувача та даним Користувача в результаті завантаження цих матеріалів;

11.4 Mail.Ru не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що відбулися через використання або неможливість використання Сервісів Mail.Ru, включаючи Пошту; через несанкційований доступ до комунікацій Користувача; через шахрайську діяльність сторонніх осіб, включаючи використання позначення або товарного знака Mail.Ru з корисливою метою.

11.5. Mail.Ru не несе відповідальності за використання користувачем електронної поштової скриньки в комерційних цілях, включаючи зберігання документів і ведення діловоїголистування.

12. Конфіденційність Mail.Ru

12.1 Mail.Ru може використовувати технології ідентифікації користувачів, зокрема з використанням файлів cookies, а також використовувати зазначені технології в маркетингових цілях для вивчення переваг користувачів. Водночас така ідентифікація має неперсоніфікований та узагальнений характер, Mail.Ru не відслідковує дій окремих користувачів і не здійснює передачу відомостей про них. Проте, зазначені відомості можуть надаватися уповноваженим державним органам відповідно до чинного законодавства РФ.

12.2 У межах функціонування Сервісів Mail.Ru забезпечується таємниця повідомлень і дотримується конфіденційність інформації про Користувачів Mail.Ru, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації.

12.3 У сервісах Mail.Ru відсутня цензура. Користувач погоджується, що його вихідні та вхідні повідомлення в Пошті проходять певну автоматичну обробку програмами Mail.Ru для повноцінної передачі, прийому та зберігання повідомлень в Пошті. До обов'язкової автоматичної обробки Пошти входить необхідний комплекс заходів по виявленню шкідливих кодів в інформації, що надсилається, а також по можливості їх блокування або видалення (залежно від складності даного коду та програмного забезпечення Сервісів Mail.Ru). Ці заходи здійснюються виключно для захисту персональних комп'ютерів користувачів, а також для того, щоб знизити навантаження на обладнання Mail.Ru.

12.4 Користувач дає згоду на використання реєстраційний даних з боку Mail.Ru в узагальненому вигляді, для цілей "таргетингу" на Сервісах Mail.Ru, при тому, що адреси Пошти Користувачів не будуть передаватися третім особам.

13. Принцип поваги прав користувачів мережі Інтернет

Користувачі Сервісів Mail.Ru зобов'язуються поважати права один одного та третіх осіб, дотримуватися усталених традицій та етики в мережі Інтернет, не зловживати можливостями Сервісів Mail.Ru з метою, що суперечить нормам чинного законодавства, а також моралі.

14. Інформаційна безпека

14.1 Користувач не має права здійснювати доступ до будь-якої іншої інформації Сервісів Mail.Ru, крім власної інформації Користувача в його поштовій скриньці, а також до інформації, яка є загальнодоступною в сервісах Mail.Ru.

14.2 При виявленні особи, яка здійснює дії, що кваліфікуються як спам на Пошті Mail.Ru, Mail.Ru має право блокувати отримання поштових повідомлень з поштової адреси вказаної особи (зокрема Користувачів) на поштові адреси Mail.Ru.

14.3 Mail.Ru не несе відповідальності за збереження імені облікового запису Mail.Ru та пароля Користувача, якщо такий Користувач використовує для доступу до Пошти форми, розташовані на зовнішніх Інтернет-сайтах.

15. Перерви в наданні послуг Mail.Ru

15.1 Mail.Ru має право проводити профілактичні роботи в сервісах Mail.Ru з тимчасовим призупиненням роботи Сервісів Mail.Ru.

15.2 У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв в програмно-апаратних комплексах сторонніх осіб, які співпрацюють з Mail.Ru, або дій третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення функціонування всіх або частини Сервісів Mail.Ru, можливе припинення роботи сервісів Mail.Ru без попереднього повідомлення користувачів.

16. Зворотній зв'язок і порядок розгляду претензій

Користувач, який вважає, що його права та законні інтереси порушені через дії Mail.Ru, може направити претензію. Розглядом претензій займається Служба підтримки користувачів Mail.Ru відповідно до загального порядку розгляду запитів, що надходять. Адреса електронної пошти Служби підтримки користувачів Mail.Ru: support@corp.mail.ru.

З питань щодо роботи Сервісів Mail.Ru Користувач може звертатися в Службу підтримки користувачів за допомогою автоматичної форми //help.mail.ru/mail-support або за адресою електронної пошти: support@corp.mail.ru, а також за іншими адресами підтримки користувачів відповідних Сервісів Mail.Ru.

Користувач і Mail.Ru погоджуються з тим, що всі можливі суперечки з приводу Угоди користувача будуть вирішуватися відповідно до норм чинного законодавства Російської Федерації.

17. Загальна інформація

17.1 Ніщо в Угоді користувача не може розумітися як встановлення між Користувачем і Mail.Ru агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених УК.

17.2 Визнання судом будь-якого положення УК недійсним, або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень УК.

17.3 Бездіяльність з боку Mail.Ru у разі порушення Користувачем або іншими сторонніми особами положень УК не позбавляє Mail.Ru права вжити відповідних заходів на захист своїх інтересів пізніше.

17.4 Усі спори сторін за цією угодою підлягають вирішенню шляхом листування і переговорів з використанням обов'язкового досудового (претензійного) порядку. У випадку неможливості досягти згоди між сторонам шляхом переговорів упродовж 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту отримання другою Стороною письмової претензії, розгляд спору повинен бути переданий будь-якою зацікавленою стороною до суду за місцем знаходження Mail.Ru (з винятком підсудности справи будь-яким іншим судам).

18. Зміни та доповнення до УК

18.1 Ця Угода користувача і угоди для окремих Сервісів можуть бути змінені Mail.Ru без будь-якого попереднього повідомлення. Будь-які зміни до Угоди користувача, внесені Mail.Ru в односторонньому порядку, набувають чинності наступного дня після дня публікації таких змін на Інтернет-сервісі/на сторінках відповідного Сервісу Mail.Ru. Користувач зобов'язується самостійно перевіряти Угоду користувача та умови угод для окремих Сервісів Mail.Ru на предмет внесених змін. Нездійснення Користувачем дій з ознайомлення не може бути підставою для невиконання Користувачем своїх зобов'язань та недотримання Користувачем обмежень, установлених цією Угодою користувача та угодами для окремих Сервісів Mail.Ru.

18.2 У разі прийняття нормативно-правових актів органами влади Російської Федерації, які зачіпають цілком або в частині функціонування Mail.Ru та Сервісів Mail.Ru, Mail.Ru зберігає за собою право внесення будь-яких змін у функціонування Сервісів Mail.Ru, спрямованих на приведення діяльності Mail.Ru у відповідність з новими нормами.

18.3 Користувач має право відмовитися від прийняття змін та доповнень до Угоди користувача та/або окремих Сервісів Mail.Ru, що означає відмову Користувача від використання Інтернет-сервісу та/або окремих Сервісів Mail.Ru і всіх наданих йому раніше прав.

Використання будь-якого Сервісу Mail.Ru означає безумовну згоду Користувача з положеннями Угоди користувача.

Обновлено 15 февраля 2021 г.
Was this information helpful?